20180807_5.jpg官網-產品圖-02_1.jpg
20180807_5.jpg官網-產品圖-02_1.jpg

【春节限定优惠】- 红豆Q饼礼盒

小火慢炖着饱满红豆
 
用力翻炒着香酥猪肉松
 
蛋黄新鲜浓郁 麻糬软Q柔绵
 
层层包裹 咸甜香Q
 
每一口都是甜蜜相思的好滋味

 

6入
礼盒尺寸:34.5 x 21.5 x 5.7 cm (长x宽x高)

 

请放置室温阴凉处保存; 

建议5-10天内食用完毕,风味更佳

 

 

Amo阿默典藏蛋糕客服专线 (02)8076-3168
旺默食品企業有限公司
Copyright © 2012 Amo All Rights Reserved.